Domus Nova品牌杂志版式设计

英国设计机构 Marka 为伦敦顶级房地产经纪公司之一Domus Nova提供了品牌和出版物设计。

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

Domus Nova品牌杂志版式设计

标签:杂志版式
【设计之家 原创文章 投稿邮箱:tougao@sj33.cn】

随机推荐