UCI联合创智:品牌形象设计作品

    平方米建材连锁(汕头)有限公司是一家经营建材的公司,其卖场主要销售企业世界高档建材品牌,为了与塑造与产品一致的高档定位,为了吸引更多商家加盟,平方米注重形象与品牌的塑造。

设计思路

    其标志由世界通的符号“M2”创意而成,极具国际性。其装修风格也是秉承标志的理念,简约。

 

UCI联合创智:品牌形象设计作品
 
 
 
UCI联合创智:品牌形象设计作品
 
 
 
UCI联合创智:品牌形象设计作品
 
 
 
UCI联合创智:品牌形象设计作品
 
 
 
UCI联合创智:品牌形象设计作品
 
 
 
UCI联合创智:品牌形象设计作品
 
 
 
UCI联合创智:品牌形象设计作品
 
 
 
UCI联合创智:品牌形象设计作品
 
 
 
UCI联合创智:品牌形象设计作品