Co. Means Coffee是一家位于乌克兰东北部城市哈尔科夫的咖啡店。公司起名很有创意,用牛作公司吉祥物设计,但咖啡本身和牛没有关系。此LOGO设计由当地设计公司Canapé操刀,牛来自他们的“Co.”名称,这是“ co ffee”,“ co coa”和“ co mpany” 等相关词语的开头,这让他们选择了“ co balt“蓝色作为logo标准色。Logo设计为极简主义,钴蓝色与柔和的金色和奶油色相得益彰。同时奶牛也象征着他们是宠物友好型咖啡馆。

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

Co. Means Coffee咖啡馆品牌设计

随机推荐