Tina Touli是一位屡屡获奖的创意总监、平面设计师、演讲者和教育家,居住在伦敦。她曾与一系列大客户合作,包括Adobe、Converse、三星和LinkedIn。她的工作涵盖了数字和印刷设计、排版、品牌、图形、动画等方面。

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

Tina Touli创意字体设计

标签:创意字体

随机推荐