Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio是来自阿根廷的概念设计师、插画师,他的绘画风格以幻想景观和蒸汽朋克元素为特色。在他的画笔下的幻想城市,日常的街道人流置于未来悬浮场景之中,人与车的互动,复古与未来想象力的碰撞,好像在看一部好莱坞科幻大片,未来科技即视感。

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

Alejandro Burdisio画笔下的幻想城市

View the website

随机推荐