Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

美国插画家Aaron Jasinski,音乐在他生活中占有非常重要的角色。运用压克力与油画颜料展现出横跨流行文化到超现实怀旧风格,不时的也带点幽默感。 

Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

Aaron Jasinski超现实风格插画欣赏

标签:插画欣赏

随机推荐