JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

悉尼长大的韩国鼎鼎大名的绘画师 Jaesuk Kim ,将简单的草稿转身成为栩栩如生的大作,其画作早已被世界各大奢侈品牌盯上。用简单的线条,勾勒出一种妙曼,鲜活的色彩,在水中自由的流动扩撒,时而飘渺,时而惊艳...

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

JaeSuk Kim时尚的水彩时装插画

随机推荐