Rola Chang水墨风格插画

Jungshan(Rola Chang),台湾女插画师,她平日是一位技术公司的职员,擅长水墨风格插画,她通常直接使用水墨绘画,然后再进行数码后期修饰。

Rola Chang水墨风格插画


Rola Chang水墨风格插画


Rola Chang水墨风格插画


Rola Chang水墨风格插画


Rola Chang水墨风格插画

随机推荐