mega menu字母意思是宏大的菜单,我们这里简单的翻译成“大幅网页菜单”,也就是用以表现较多数据的菜单形式,现在很多网站,尤其是一些购物类的网站,内容分类繁多,数据量庞大,为了进行有效的导航,网页菜单所要表现的内容也就非常多,也就是mega menu。

Columbia

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Callaway

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Puma

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Bras N Things

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

OfficeMax

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Target

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

The Sak

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Adidas

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Northern Tool and Equipment

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Wal-Mart

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Toys R Us

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Moosejaw

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Estee Lauder

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Quiksilver

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

The White House

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Staples

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Lowe’s

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Action Envelope

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Sears

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

FAO Schwarz

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

Bobbi Brown

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

GNC

国外大幅网页菜单(mega menu)设计欣赏

标签:网页菜单

相关文章

随机推荐