Takashi Kitajima虚化梦幻的东京夜景

 这组梦幻夜景来自日本摄影师Takashi Kitajima,拍摄的都是东京的夜景。摄影师将模糊的光斑与现实中的全景城市相结合,抽象了建筑物原本轮廓分明的线条,创作出了这个光怪陆离的奇幻世界。


 Takashi Kitajima虚化梦幻的东京夜景


 Takashi Kitajima虚化梦幻的东京夜景


 Takashi Kitajima虚化梦幻的东京夜景


 Takashi Kitajima虚化梦幻的东京夜景


 Takashi Kitajima虚化梦幻的东京夜景


 Takashi Kitajima虚化梦幻的东京夜景


 Takashi Kitajima虚化梦幻的东京夜景


 Takashi Kitajima虚化梦幻的东京夜景
标签:夜景

随机推荐