Anita Anti的魔幻童話人像摄影作品欣赏

来自乌克兰,目前在纽约工作的摄影师 Anita Anti,从童话故事里的情节与构想,拍摄出一系列充满异界味道的作品,由森林与自然的元素,到野兽与少女们的互动组合,加上一种东欧摄影师的风格与氛围,观众就像置身于那久远的幻想世界。

Anita Anti的魔幻童話人像摄影作品欣赏

Anita Anti的魔幻童話人像摄影作品欣赏

Anita Anti的魔幻童話人像摄影作品欣赏

Anita Anti的魔幻童話人像摄影作品欣赏

Anita Anti的魔幻童話人像摄影作品欣赏

Anita Anti的魔幻童話人像摄影作品欣赏

Anita Anti的魔幻童話人像摄影作品欣赏

Anita Anti的魔幻童話人像摄影作品欣赏

随机推荐