Guido Daniele创意动物手绘(Handimals)


Guido Daniele创意动物手绘(Handimals)

 Guido Daniele出生于1950年,现在的生活和工作在米兰。Guido Daniele 是一个屡获殊荣的艺术家,1990年他开始尝试用身体和彩绘的结合探索。在2000年,他创作了享誉世界的“Handimals”系列,可以理解为“手上动物”。手势巧妙的组合,变成了“画布”,加上精美的彩绘,各种动物展现在我们的眼前。不得不令人惊叹艺术家超乎常人的想象力和对色彩的驾驭能力!

Guido Daniele创意动物手绘(Handimals)

Guido Daniele创意动物手绘(Handimals)

Guido Daniele创意动物手绘(Handimals)

Guido Daniele创意动物手绘(Handimals)

Guido Daniele创意动物手绘(Handimals)

Guido Daniele创意动物手绘(Handimals)

Guido Daniele创意动物手绘(Handimals)

标签:动物手绘

随机推荐