Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

美国艺术家Cayce Zavaglia完成了一系列超写实风格的肖像作品。光看这些作品可能你会以为他是一位油画家,而其实这些真实生动的肖像并非油画,而是这位刺绣艺术家一针一针绣出来的,这位艺术家的耐力和实力令人震惊。

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

Cayce Zavaglia超写实风格的刺绣肖像画作品欣赏

标签:肖像画

随机推荐