Francesca Strino于1979年出生于在意大利那不勒斯的一个艺术家庭,她的父亲是意大利著名的艺术大师Gianni Strino。Francesca遗传了其父亲的绘画天赋。她开始在“艺术学院”学习艺术,然后参加了那不勒斯艺术学院,专攻雕塑和肖像画。斯特里诺在学院期间成为著名大师吉迪·菲奥雷的学生。她作为一名艺术家的潜力很快得到了认可,她的肖像作品被邀请参加2002年举行的庆祝那不勒斯艺术学院250周年的展览。

她的第一个艺术认可是在1996年获得夸尔托弗莱格雷市的"Ars e Technò"奖。1999年,他的作品在波西塔诺市政府和那不勒斯美术学院的"波西塔诺作品 - 雕塑99"上展出,并在该市的各个地方展出了一系列雕塑作品。2000年,他在坎帕尼亚朱利亚诺市的意大利欧洲研究所获得了"Il tempo,grande scultore"奖。

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

意大利画家Francesca Strino作品欣赏

随机推荐